Jak nakupovat

Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě poddoménou www.sam73.cz a jsou určeny koncovým zákazníkům.

Úplné znění obchodních podmínek naleznete zde.

Prodávající

SAM 73 APPAREL s. r. o.
Milady Horákové 2774
Kladno 272 01
CZECH REPUBLIC
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C, vl. 97385
IČ: 271 15 411
DIČ: CZ27115411

Kontakt

telefon: 312 818 364
e-mail: info@sam73.cz
www: www.sam73.cz
 1. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obchodními podmínkami internetového obchodu, informace poskytovanými před uzavřením smlouvy, včetně dodacích, a platebních podmínek a reklamačním řádem.
 2. Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou zákazníkem.
 3. Každá potvrzená objednávka je považována za závaznou.

Ochrana osobních dat

 1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost SAM 73 APPAREL s. r. o. je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost SAM 73 APPAREL s. r. o. S jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Výběr a objednávání zboží

 1. Výběr požadovaného zboží se provádí – po kliknutí na tlačítko Vložit do košíku – na stránce Katalog produktů, kde uživatel zvolí druh zboží, velikost a množství v kusech.
 2. Zadáním způsobu odběru. Možnosti jsou dvě:
  dobírka
  - zboží je zasláno na uvedenou adresu a připočítává se k celkové ceně objednávky poštovné, pokud je uvedeno,
  osobní odběr
  - v tomto případě si zákazník vybírá jednu z uvedených prodejen, kam chce zboží zaslat,
  - neplatí se poštovné,
  - zboží je mu na obchodě uschováno na jméno po dobu 10dnů od doručení,
  - pokud si zákazník zboží nevyzvedne zboží do 10dnů, prodavačky posílají sms, zda mají objednávku stornovat nebo si ho zákazník po domluvě ještě vyzvedne.
 3. Celková cena objednávky včetně daně z přidané hodnoty je zobrazena v řádku Cena celkem. K ceně objednaného zboží je připočítána případná částka za poštovné.
 4. Dále uživatel vyplní nutné identifikační údaje, kterými jsou:

  Jméno
  Příjmení
  Ulice
  Město a PSČ
  Telefon
  E-mail

  Pro úspěšné zadání musí objednávající souhlasit s těmito dodacími podmínkami. Souhlas je vysloven zaškrtnutím políčka Souhlasím s dodacími podmínkami.

Změna obsahu objednávky

 1. Váš výběr zboží a jeho množství máte možnost neomezeně měnit
 2. Teprve kliknutím na tlačítko Objednat je Vaše objednávka považovaná za konečnou.

Záruka za kvalitu zboží

 1. V souladu se zákonem odpovídáme za to, že doručené zboží bude ve shodě s objednávkou, zejména, že bude zboží bez vad.
 2. V případě, že dodané zboží nebude v souladu s objednávkou, může prodávající zboží zákazníkovi vyměnit způsobem uvedeným v Obchodních podmínkách.

Způsob platby

Platbu za objednané zboží je možno realizovat pouze jedním způsobem – dobírkou. Úhrada ceny tedy probíhá v hotovosti při převzetí zboží od přepravní společnosti.

Doprava zboží

Objednané zboží Vám bude odesláno co nejdříve po přijetí objednávky. Ve chvíli, kdy zboží předáváme přepravní společnosti DPD nebo České poště, odesíláme zákazníkovi informační e-mail. V případě, kdy z nějakých příčin není možné zboží zaslat, informaci najdete také v tomto e-mailu.

V případě, že je zboží dodáváno na území Slovenské republiky hradí zákazník kromě kupní ceny zboží i poštovné ve výši 4,84 Euro. V případě, že celková kupní cena objednávaného zboží dodávaného na Slovenskou republiku přesáhne částku 15,- Euro, je poštovné zdarma.

Pokud si zákazník přeje dodat zboží mimo Českou nebo Slovenskou republiku, stanoví se výše nákladů na dodání zboží na základě individuální dohody mezi zákazníkem a prodávajícím.

Dotaz na dostupnost zboží na partnerské franšízové prodejně

Vzhledem k tomu, že se našim zákazníkům snažíme ve všem vyjít vstříc a zajistit jim maximální dostupnost zboží značky „s.a.m.“ spolupracujeme v této oblasti úzce s našimi partnerskými franšízovými prodejnami. Prostřednictvím našeho e-shopu mohou zákazníci učinit dotaz týkající se dostupnosti zboží na konkrétní zákazníkem vybrané partnerské franšízové prodejně. Zákazníky tímto upozorňujeme, že v případě, že učiní dotaz na dostupnost zboží prostřednictvím našeho e-shopu, nejedná se o objednávku zboží. Společnost SAM 73 APPAREL s. r. o. v takovém případě zákazníkovi pouze zprostředkuje informaci o dostupnosti zboží v zákazníkem vybrané partnerské franšízové prodejně, k zakoupení zboží tedy dojde až přímo v partnerské franšízové prodejně, nikoli přes e-shop společnosti SAM 73 APPAREL s. r. o.

Zrušení objednávky dodavatelem

Zrušení objednávky dodavatelem je možné pouze v těchto výjimečných případech:

 1. Zboží není na skladě
  Zákazník je vždy informován na jím zadanou e-mailovou adresu o důvodu zrušení objednávky. Ke zrušení objednávky z důvodu „zboží není na skladě“ dochází v případě, kdy zboží nejsme schopni zajistit. Zrušení objednávky v tomto případě vždy předchází e-mailová komunikace mezi příslušným provozovatelem obchodu a zákazníkem.
 2. Jedná se o falešnou objednávku
  Jako falešná je označena objednávka v případě, že obsahuje nesmyslná data (není ji možné doručit), adresát o ní neví (hloupé žerty) nebo s ní nesouhlasí (v případě ověřování objednávky). Stejně jako v předchozím případě se provozovatel pokusí spojit se e-mailem se zákazníkem a vyjasnit vzniklou situaci.

Jak postupovat v případě reklamace zboží

 1. Reklamace zboží se řídí  příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Práva a povinnosti prodávajícího a zákazníka ohledně záruky prodávajícího za jakost zboží při převzetí a práva zákazníka z vadného plnění se řídí zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku a příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.
 3. Podrobnější informace k pravidlům reklamace naleznete v reklamačním řádu.
 4. V případě, že zboží reklamujete, prosíme současně o vyplnění formuláře tzv. vratky, kde uvedete, z jakého důvodu nejste se zbožím spokojeni, a zvolíte si způsob řešení reklamace. Dle Vašeho přání Vám vrácené zboží vyměníme nebo vrátíme příslušnou částku z ceny zboží popřípadě celou cenu zboží, případně zboží opravíme, pokud to bude vzhledem k povaze jeho vady možné. V případě výměny již poštovné neplatíte.
 5. Reklamaci lze uplatnit odesláním na poštovní adresu:
  SAM 73 APPAREL s. r. o.
  Milady Horákové 2774
  272 01 Kladno
 6. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne data uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jakoby se jednalo o neodstranitelnou vadu. Podrobnější informace jsou uvedeny v  reklamačním řádu a obchodních podmínkách.

Napište nám Váš názor, zajímá nás.

Podívejte se nejdříve, zda není váš dotaz již zodpovězen v často kladených otázkách?

Pokud Vám od nás nedorazil e-mail o objednávce, heslu, registraci apod., zkontrolujte prosím, že vám nespadl do spamu.

×

Získejte další slevu

3% na svůj první nákup


Navíc budete jako první vědět o všech novinkách, slevových akcích a tajných slevových kódech.

Vaše e-mailová adresa je u nás v bezpečí, přečtěte si naše podmínky zpracování osobních údajů.